Granit

Granit to skała kwaśna magmowa – głębinowa, która ma budowę jawnokrystaliczną, najczęściej średniokrystaliczną. Jego struktura uwarunkowana jest pochodzeniem i miejscem powstania, jakim jest środowisko głębinowe. Granit w swoim składzie zawiera 80-100% objętościowych minerałów głównych takich, jak: kwarc, skalenie alkaliczne czy plagioklaz oraz 0-20% objętościowych minerałów akcesorycznych. Najczęściej wchodzącymi w skład minerałami są: ortoklaz, plagioklaz, kwarc i biotyt, nieco rzadziej: muskowit i amfibole, jeszcze rzadziej mogą to być pirokseny, a także w niewielkich ilościach minerały akcesoryczne, jak: apatyt, cyrkon, monacyt, ksenotym, turmalin, tytanit, beryl, rutyl, anataz, magnetyt, fluoryt, granat i inne. Charakterystyczną cechą struktury granitu są liczne spękania i szczeliny, przebiegające zwykle w trzech prostopadłych kierunkach. Są to tzw. ciosy. Taka budowa ułatwia proces wietrzenia oraz eksploatację granitu. W procesie wietrzenia granit tworzy charakterystyczne skałki, owalne lub kuliste bloki skalne, czasami również gołoborza, a w wyniku wietrzenia chemicznego w wilgotnym i ciepłym klimacie powstaje tzw. kasza granitowa. W ostatnim czasie granit cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na jego szerokie zastosowanie oraz praktyczne i estetyczne walory.